ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมลดโลกร้อน หิ้วปิ่นโตใส่อาหาร

วันที่ 5 พ.ย. 2561

ผอ.ศูนย์ 9 นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมลดโลกร้อน หิ้วปิ่นโตใส่อาหาร
         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบลดโลกร้อน ด้วยการหิ้วปิ่นโตใส่อาหารมาทานมื้อเที่ยงร่วมกัน เพื่อรณรงค์การลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก ณ ห้องอาหารอภิรมย์ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 

          เพื่อให้การเดินหน้ารณรงค์ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกเป็นรูปธรรมมากขึ้น ศูนย์อนามัยที่ 9 จึงได้จัดกิจกรรม "หิ้วปิ่นโต กินร่วมกัน สำราญใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอย ด้วยการหิ้วปิ่นโตมาทานอาหารร่วมกันทุกวันจันทร์แรกของเดือน
         
           เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการร่วมรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุทดแทน เช่น ปิ่นโต
กล่องบรรจุอาหาร และแก้วน้ำส่วนตัว มาทานร่วมกัน เพื่ออภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ลดปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น และยังเพิ่มจุดกำจัดขยะอินทรีย์    เพื่อนำเศษอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ยและเชื้อเพลิงของแหล่งเรียนรู้ลดโลกร้อนของศูนย์อนามัยที่ 9 ต่อไป
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข