ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 ชูสาธารณสุขโคราชหน่วยงานที่สนับสนุน

วันที่ 5 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน77คน)

       ศูนย์อนามัยที่ 9 ชูสาธารณสุขโคราชหน่วยงานที่สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่อง
        วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธาน เปิดการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
สสจ.นครราชสีมา
          จากนั้น นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้เป็นประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติอ
ย่างต่อเนื่อง ระดับดีมาก เขตนครชัยบุรินทร์ นำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
และมอบเกียรติบัตรให้กับรโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ
และรพ.ที่ร่วมจัดนิทรรศการและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้เยี่ยมประเมินพัฒนาระดับดีมาก
จนทำให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้นแบบการดำเนินงานรพ.ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดครบทุกแห่งระดับเขต
          เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีของการส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 กลุ่มวัย เป้าหมายหลัก คือ สิ่งแวดล้อม บุคลากร
ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ และชุมชน และจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นโรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข