Home ผลงานเด่น ผลงานเด่นปี 2552 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy)

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 12:02
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 76
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1520277

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) PDF พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาในเล่ม
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
บทที่ 1 บทนำ
          ความสำคัญของปัญหา
          การทำแท้งยังมีมากแต่ไม่รู้สถานการณ์จริง
บทที่ 2 กระบวนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขต 17
บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน
          จังหวัดเพชรบูรณ์
          จังหวัดตาก
          จังหวัดสุโขทัย
          จังหวัดอุตรดิตถ์
          จังหวัดพิษณุโลก
บทที่ 4 มุมมองในการพัฒนา
          มุมมองเชิงการเรียนรู้และการพัฒนา
          มุมมองเชิงบริการจัดการ
          มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          มุมมองเชิงคุณค่า
          รายชื่อเครือข่ายในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขต 17
          ประมวลภาพกิจกรรม

 เปิดเอกสารแบบ PDF  ดาวน์โหลดไฟล์ RAR

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย