ขอความร่วมมือ ตอบแบบประเมินและแบบสำรวจ ดังนี้

ใช้ Google Chome ในการทำแบบประเมิน
 
ขอความร่วมมือ ตอบแบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร HEALTH   
ผู้ตอบคือ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทุกคน
ตอบภายใน 13 ส.ค.57

>>> Click ตอบแบบประเมิน ที่นี่ <<<

ขอความร่วมมือ ตอบแบบการพัฒนาองค์กร GES
ผู้ตอบคือ
ข้าราชการ ตอบภายใน 30 ส.ค.57

>>> Click ตอบแบบประเมิน ที่นี่ <<<

 จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 
contatore visitewebsite counter